Pozvánka na členskou schůzi 28.03.2020

Vážení členové družstva,
dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na členskou schůzi členů SBD SÝPKA Polešovice, družstvo, se sídlem Polešovice č.p. 760, PSČ 687 37.

Schůze se bude konat dne 28.03.2020 v budově SBD SÝPKA v 16:00 hodin, a to za účelem projednání níže uvedených bodů.

Program jednání:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2019 (k nahlédnutí také na stránkách www.sbdsypka.cz);
 2. Opravy soklu na budově Sýpky;
 3. Nákup požárních hlásičů;
 4. Nátěr tepelného potrubí na chodbách budovy;
 5. Formát vyúčtování služeb;
 6. Navýšení položky Ostatní náklady – o částku na úklid;
 7. Vnitřní stanovy SBD – úprava finančního limitu pro představenstvo;
 8. Finanční odměny představenstva;
 9. Diskuse.

Děkujeme za vaši účast.

Kateřina Kolářová, předseda představenstva
Miroslava Beňová, 1. místopředseda
Ing. Monika Králíková, 2. místopředseda

Mimořádná členská schůze SBD SÝPKA Polešovice, bytové družstvo

Dne 28. listopadu 2019 od 16:00 hod. se v zasedací místnosti Městysu Polešovice, čp. 242, Polešovice, za účasti notáře, uskutečnila mimořádná členská schůze družstva.

Program jednání:

 1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti, zahájení členské schůze
 2. Volba orgánu členské schůze – předsedající, zapisovatel, skrutátor
 3. Odvolání člena představenstva     
 4. Volba člena představenstva
 5. Závěrečné usnesení členské schůze a závěr

Členská schůze schválila:

 • Odvolání člena představenstva a předsedy představenstva pana Petra Ševčíka.
 • Paní Kateřinu Kolářovou za člena představenstva.